The software craftsmanship manifesto

By | March 19, 2015

Did you know that there exists a software craftsmanship manifesto? It’s extends the agile manifesto and a respons to the production line and factory workers attitude that exists in the industry.

I have translated the English manifesto to Swedish below. The original can be found at manifesto.softwarecraftsmanship.org.

Som ambitiös mjukvaruhantverkare höjer vi ribban för professionell programvaruutveckling genom att öva det och hjälpa andra att lära sig hantverket. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

Inte enbart fungerande programvara, men också väl utformad programvara
Inte endast reagera på förändring, utan även ständigt tillföra värde
Inte enbart individer och interaktioner, utan också en gemenskap av professionella
Inte enbart kundsamarbete, men också produktiva partnerskap

Det vill säga, för att uppnå punkterna till vänster, har vi funnit punkterna till höger oumbärliga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *